En causa Rol Nº 160-2022, sobre reclamación de elección de directorio de la organización comunitaria Agrupación de Usuarios Prais Limache- Olmué.